Bert Prinsenprijs

De Opvoedtakel wint Bert Prinsenprijs

Erwin van der Veen en Carina Klinkvis met het idee van het boek de Opvoedtakel, de prestigieuze Bert Prinsenprijs gewonnen: “Een prijs voor een vernieuwend initiatief voor opvoeden”.

Bert Prinsen over de Opvoedtakel:

Opvoedtakel is zo geschreven dat het ouders aan alle kanten bemoedigt, stimuleert, uitdaagt, positief benadert en in hun kracht zet om waar mogelijk zelf het heft in handen te nemen en de opvoeding (of stukjes daarvan) positief te gaan aanpakken. Daarin slaagt de Opvoedtakel  wonderwel; een prestatie van formaat.

In “beleidstaal gesproken” slaagt de Opvoedtakel er op die manier in om bij te dragen aan het normaliseren en ontproblematiseren (en zelfs demedicaliseren)van opvoedproblematiek (en misschien ook wel van psychosociale en ggz-problematiek) en weer de regisseur te gaan worden van hun eigen opvoeding van hun eigen kinderen. Daarin is de Opvoedtakel één van de weinigen zo niet de eerste. Want in de transformatie wordt daar heel gemakkelijk over gesproken, maar er is bijna niemand die er in slaagt dat concreet en praktisch in te vullen en de Opvoedtakel doet dat wel. Bravo!

Dat impliceert ook, dat het boek een praktijkboek is voor iedereen die kinderen moet en mag opvoeden en voor begeleidende professionals, die deze ouders daarbij ondersteunen en helpen. Het is eerder een inspiratieboek, een begeleidende tekst bij de zoektocht naar positief en stimulerend opvoeden.

Het juryrapport zegt o.a. :

 

“Met de Opvoedtakel laten de schrijvers je nadenken over het gewone opvoeden in moeilijke opvoedsituaties.”

 

“De Opvoedtakel is een opstap naar positief opvoeden. Het biedt goede kansen voor overdraagbaarheid en voor het verbreden naar meer doelgroepen. Het is zeer praktijkgericht en in de praktijk in Leeuwarden vanaf de werkvloer ontwikkeld in directe samenspraak en met continue feedback van ouders en verzorgers”.


Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

“Het vernieuwende van de Opvoedtakel zit in het werken met het beeld van en de metafoor van ‘De Opvoedtakel’ als opstap naar positief opvoeden.” (www.ncj.nl)


OudersCentraal.nl

“De Opvoedtakel benut talloze werkzame elementen van opvoedingsondersteuning op een natuurlijke wijze. Met de vorm en de metafoor van de takel helpt het ouders te kiezen voor een positieve en stimulerende vorm van opvoeden. De Opvoedtakel is als metafoor en als concept overdraagbaar naar heel veel andere fasen in het opvoedproces. Daarmee kan het een inspiratiebron worden voor ouders en professionals.” (www.ouderscentraal.nl)


Captise

“De Opvoedtakel helpt ouders te kiezen voor een positieve en stimulerende vorm van opvoeden” (www.captise.nl)